background
Дистанционна ИТ поддръжка

Отдалечена поддръжка на компютърни системи

Бърза, лесна и по-евтина ИТ поддръжка

Отдалечена поддръжка на компютри
Отдалечена поддръжка на компютърни системи
Нашите специалисти ще Ви помогнат през интернет да работите безпроблемно

В съвременния свят много неща бързо се промениха с навлизането на много нови технологии, както и свързаните с пандемията от Covid ограничения във всички сфери на живота ни.

Някои се приспособиха по-лесно към този начин на живот, а други все още не могат да приемат това.

При сегашното добро покритие на интернет услугите на работа и по домовете, както и сравнително високата им скорост, дистанционната поддръжка може в голяма степен да замени или да подпомогне традиционната досега поддръжка на място при клиента или в офиса на ИТ фирмата.

Много от дейностите свързани с диагностиката на хардуерните проблеми, обновяването на версиите на програмни продукти, антивирусната защита, защитата и архивирането на данните, възстановяването на работоспособността на ИТ системите Ви, могат да се автоматизират и извършват дистанционно от специалисти, в удобно за вас време, за да не затрудняват основната ви дейност.

Отдалеченият достъп до работния ви компютър и видеоконферентните връзки също получиха широко разпространение в областта на образованието и бизнеса. Те не могат да заменят контактите на живо, но имат и своите предимства – бърза връзка и се избягват ограниченията за пътуване и контакти в страната и в чужбина наложени от пандемията от Covid.

Не на последно място е предимството на по-ниската цена на услугата.

Много от програмните продукти имат версии, в които плащаш само това, което си използвал. Друго предимство е, че нямате включени в цената разходи за транспорт и нощувки на специалистите. Получавате по-бързо услугата, след обаждане по телефон или след заявка от сайта или по електронната поща. Ползвате винаги последните версии на програмите. Не правите разходи за Дълготрайни Активи. Когато услугата вече не ви е необходима можете да я спрете в рамките на 1 месец. Можете по-гъвкаво да работите с броя лицензи на софтуера, от който се нуждаете – да добавяте нови или да намалите броя им.

Ние можем да Ви предложим дистанционна ИТ поддръжка почасово или на абонамент. Услугите които предлагаме са:

  • Киберсигурност – комплексни решения за отдалечена диагностика, поддръжка и защита на компютърната Ви техника
  • Архивиране на данни – архиви на цели компютри, сървъри и/или данни
  • Антивирусна защита
  • Офис пакет - Microsoft 365
  • Електронна поща със собствен домейн и хостинг
  • Disaster Recovery - възстановяване след киберинциденти