background
Обществен сектор

Решения за киберсигурност

на обществения сектор

Киберсигурност за обществения сектор

Сигурността в

Киберпространството

Днес ние повече от всякога зависим от информационната и комуникационна инфраструктура за управлението на нашето общество, за извършване на стопанска дейност и упражняване на правата и свободите си като граждани. Тя е важна предпоставка и за създаването на надеждна среда за глобална търговия с услуги. Информационните системи обаче могат да бъдат засегнати от инциденти по отношение на сигурността, например човешки грешки, природни явления, технически повреди или злонамерени атаки. Тези инциденти стават все по-мащабни, по-чести и по-сложни. От проведената от Европейската комисия обществена онлайн консултация „Подобряване на мрежовата и информационната сигурност в ЕС“ става ясно, че през изминалата година 57 % от участниците са имали случаи на инциденти във връзка със сигурността на информационните системи, които са се отразили сериозно на техните дейности. Липсата на мрежова и информационна сигурност може да компроментира основни услуги. Това от своя страна може да стане причина за спиране на стопански дейности, да доведе до значителни финансови загуби за икономиката и да се отрази отрицателно на благосъстоянието на обществото. Като комуникационен инструмент без граници цифровите информационни системи и най-вече интернет са взаимосвързани в различни държави и играят основна роля за улесняването на трансграничното движение на стоки, услуги и хора. Вероятността, честотата на инцидентите и неспособността да се гарантира ефикасна защита вредят на общественото доверие в мрежовите и информационните услуги.

Използваме цифрови услуги, за да управляваме всеки аспект от живота си. Онлайн пазаруването и банкирането са очевидни примери, но говорим и за важни обществени услуги като кандидатстване за паспорт или подаване на данъчна декларация.

Милиони крайни потребители сега очакват и разчитат на все по-голям брой удобни цифрови услуги. Но има и скрита цена. Тъй като тези виртуални услуги предоставят достъп до неща с много реална стойност, те са се превърнали в първостепенна цел за кибератака.

Когато дадена цифрова услуга е успешно компрометирана, спирането й може да бъде вредно, скъпо и неудобно за предоставящата я организация и потенциално катастрофално за лицата, чиито данни са загубени.

В много случаи обаче най-лошите резултати могат да бъдат избегнати, ако услугите са проектирани, изградени и експлоатирани добре. По-голямата част от нарушенията се появяват, защото една или повече от мерките от добрите практики за изграждането на цифрови услуги са били пренебрегнати.

Създаването на устойчива мрежова и информационна сигурност е един от основните стълбове на киберсигурността.

Инкомтел ЕООД ще ви помогне за повишаването на надеждността и сигурността на вашите ИТ системи, независимо от юридически ви статус – общински и държавни институции, неправителствени организации и др.

Съветваме клиентите си, особено тези в държавния сектор и тези, обработващи голям обем от лични данни, своевременно да актуализират своята ИТ инфраструктура.

Използвайте актуални и надеждни съвременни технологии и системи, които да ви предпазят от непрекъснатото повишаване на опасността от новите киберзаплахи.

Ние използваме най-новите технологии и мерки за защита от водещи световни производители на софтуер с цел предотвратяване на кибератаки. Стремим се да предложим защита на най-високо ниво на всички свои клиенти. Препоръчваме добри практики и механизми за защита от киберзаплахи и възстановяване след киберинциденти. В своята работа фирмата ни разчита на високо квалифицирани и силно мотивирани специалисти, и на опита, и ноу-хау-то  на своите партньори.

ИТ решения

  • Поддръжка - отдалечена и на място на софтуер и хардуер
  • Отдалечено работно място
  • Обучение на персонала

Наши услуги

  • Архивиране на данни
  • Антивирусни програми
  • Защитна стена
  • Възстановяване след кибер инцидент - Disaster Recovry
Имате въпроси или искате оферта?
Киберзащита Киберпространство
background

Разгледайте нашите

Услуги!

Не се колебайте да се свържете с нашия екип за поддръжка, за да насрочите консултация за киберсигурността. Ако все още не сте наш клиент, свържете се с нас, за да Ви помогнем да подобрите вашата IT сигурност.

Ако имате въпроси или имате нужда от помощ, не се колебайте да се свържете с нашия екип (359) 601 66 999