background
Microsoft 365 за бизнеса

Офис пакети от Microsoft

за работа в облака и офиса на малки и големи фирми

Офис пакет за работа в екип, в офиса и в облака

Какво ви предоставя

Microsoft 365

Microsoft 365 е облакът за продуктивност, създаден, за да помогне на всички нас да постигат това, което има значение, в нашата работа и живот, с най-добрите в класа приложения на Office, интелигентни услуги в облака и разширена защита.

Услугата спомага за организиране на цялостната дейност, офисната документация и работните процеси в компанията, и предоставя корпоративен имейл с пощенска кутия, която е с размер 50 GB. Сериозно предимство е фактът, че може да се използва собствен домейн за професионален имейл адрес, а самата поща е достъпна от всяко място и по всяко време.

Така служителите на компанията са винаги в течение на фирмената кореспонденция, дори и да се намират извън офиса. В същото време информацията за имейли, календари и контакти от всички устройства се синхронизира в реално време, което означава, че всеки служител разполага винаги с актуална информация.

Всеизвестен факт е, че работата в екип е един от най-важните фактори за успех в съвременния бизнес. Това определя и високата ефективност на Microsoft 365, тъй като софтуерният пакет е насочен в голяма степен точно към екипната работа, предлагайки набор от инструменти за осъществяване на онлайн срещи с колеги, клиенти и партньори, в реално време по различни документи и файлове, комуникация чрез незабавни съобщения и като цяло – висока степен на колаборация.

Тези възможности значително улесняват работата например на разпръснати в различни локации екипи, мобилни служители и такива, работещи дистанционно.

Сериозен проблем в днешния свят е организирането и съхранението на големи обеми информация, който лесно бива решаван с облачното пространство от 1TB (1 terabyte = 1024 gigabytes), включено в Microsoft 365.

Това позволява лесно съхранение и споделяне на документи, бързо намиране на необходимата информация, работа в съавторство, актуализиране на файлове и споделянето им във фирмата или извън нея с партньори и клиенти.

Заедно с изброеното дотук, Microsoft 365 позволява лесно управление чрез интуитивен и достъпен отвсякъде център за администриране на услугата. Могат да се управляват мобилните устройства, ползвани от служителите, и да се налагат политики за достъпа до данните.

И не на последно място, софтуерът предоставя защита от спам и злонамерен софтуер. Системата осигурява инструменти за идентифициране, управление, защита и отчет на обработваните от организацията данни в съответствие с изискванията на Регламента за защита на лични данни (GDPR).

backgrounds

Допълнителни

Услуги

Има възможност за комбиниране с другите услуги на Инкомтел ЕООД

Има възможност за комбиниране с другите услуги на Инкомтел ЕООД

Промоции

Отстъпки

1.

Безплатен тестов период – 1 месец за офис пакета Microsoft 365

2.

Безплатно периодично обучение на персонала на клиента за работа с новите версии на продукта (при сключен абонаментен договор за поддръжка)