Предприятията в България най-рядко използват облачни услуги
blog image

Предприятията в България най-рядко използват облачни услуги

През 2021 година 42 на сто от предприятията в ЕС са използвали „облачни“ услуги Това е увеличение с 6 процентни пункта спрямо от 2020 година, когато делът е бил 36 на сто, и е над двойно повече в сравнение с 2016 година (19 на сто) според Евростат.

Тъй като облачните услуги се предоставят онлайн, предприятията трябва да имат достъп до интернет, за да могат да ги използват. През 2021 година 98 на сто от предприятията в ЕС, в които работят 10 или повече лица, са имали такъв достъп.

Облачните услуги се използват най-често в скандинавските страни членки на ЕС

Въпреки че делът на фирмите с достъп до интернет е на много сходни високи нива в отделните държави, използването на облака варира значително. Най-високите дялове за текущата година са отчетени в Швеция и Финландия (и двете по 75 на сто), както и в Нидерландия и Дания (и двете по 65 на сто).

В противоположния край на скалата, с под едно на всеки пет предприятия, ползвали облачни услуги, са България (13 на сто) и Румъния (14 на сто).

Облачните услуги се използват главно за антивирусна защита, съхранение и обработване на данни.

От предприятията, които съобщават, че използват облачни услуги, огромно мнозинство (79 на сто) са предпочели това решение за своите системи за електронна поща. Около две трети ползват облак за съхранение на файлове (68 на сто) и за офис софтуер като текстообработка и електронни таблици (61 на сто). За над половината облакът служи като софтуер за сигурност (59 на сто).